“Det bästa med vintern är värmen”

Hur mycket kan jag spara?

Det finns många faktorer som påverkar besparingen som t.ex. planlösning, antal våningsplan, bostadsyta, osv...

På Energimyndighetens hemsida finns en besparingskalkyl där man kan beräkna besparingsmöjligheten för flera olika värmepumpsalternativ beroende på ditt värmesystems utformning och typ, ex. vattenburet system eller direktverkande el.

» Klicka här för att beräkna Din besparing