Värmepumpar

Luft/Luftvärmepumpar

Investera i en värmeanläggning som skapar förutsättningar för att kapa dina energikostnader. Hos oss på Värmepumpskillen hittar du effektiva luft/luftvärmepumpar för alla hus från ledande tillverkare såsom Panasonic (Sverigepumpen), Mitsubishi Electric och Samsung.

Med en luftvärmepump får du möjlighet att spara in ungefär 30-50% av husets värmebehov över året.  Vad den faktiska besparingen blir beror dock på ditt hus förutsättningar samt rådande utomhustemperaturer. Viktigt att komma ihåg är att du inte kan värma tappvarmvatten eller radiotorvatten med en luftvärmepump.

Hur fungerar en luft/luftvärmepump?

Den består av en utomhusdel som tar luft utifrån och överför den till en (eller flera) inomhusdelar som redan har i uppgift att avge värmen inne i huset med hjälp av en fläkt. För att detta ska vara ett effektivt värmesystem för dig krävs det att:

  • Husets befintliga värmesystem är rätt justerat
  • Termostaterna fungerar bra
  • Inomhusdelen är placerad på rätt ställe
  • Husets planlösning är öppen och luftkonditioneringen bidrar till effektiv spridning av värmen
 

Luft/Vattenvärmepumpar

Få ner dina energikostnader samtidigt som du får en effektiv uppvärmning. Vi på Värmepumpskillen har samlat ett noga utvalt sortiment av värmepumpar från kända märken som Panasonic och Mitsubishi Electric.

Normalt sätt kan en luft-vattenvärmepump spara cirka 50-60% av husets värme- och varmvattenbehov under året. Hur besparingen kommer se ut för dig beror däremot på rådande förutsättningar men anläggningen fungerar lika bra oavsett utomhustemperatur. Den stora fördelen med luft-vattenvärmepumpar är att du kan värma upp både tappvarmvatten och ge värme till huset via golvvärme samt radiatorer.

Hur fungerar en Luft-Vattenvärmepump

En luftvattenvärmepump har en utomhusdel som förädlar värmen från utomhusluften och överför den till ett vattenburet system. Jämförelsevis med en bergvärmepump är detta värmesystem betydligt billigare att installera med den stora fördelen att de har nästan samma årsvärmefaktor.

Fler fördelar med luft-vattenvärmepumpar:


  • Miljövänligt alternativ
  • Kan producera värme till husets vattenburna värmesystem samt tappvarmvatten
  • En perfekt lösning när det inte går att använda varken bergvärme eller jordvärme
  • Det är enkelt att installera
 

Bergvärmepumpar

VIESSMANN kvalitetsvärmepumpar