Service

Service av värmepumpen är viktig för att Er investering ska bli så lönsam som möjligt. Det ökar livslängden på pumpen, kapaciteten  förhöjs, och pumpen blir nästan som ny igen. Rekommendation är att service utförs vartannat år och till fritidshus vart 3:e år.

Det finns 2 olika paketlösningar för service:


REGULAR:

 

Demontering och rengöring av innedel med ångtvätt (detta görs för att få bort fett och damm i växlarens lameller)

Demontering av fläkthjul som spolas (tillgång till vatten erfordras) och tvättning av fläkthus och plastdetaljer.

Återställning av innedelen .

 

PREMIUM:

Demontering av utedelens toppåt och sidoplåtar för rengöring av värmeväxlare med vatten/ånga. Kontroll av värmekabelns funktion i utedelens tråg.

Samma service på innedelen som i Regular.

 

Driftprov utföres både i Regular och Premiumpaketen, då värmepumpen startas och körs i ca 15 min med högsta inställning av fläktläge och värme. Mätning görs på temperaturen på inne- och utedel, och strömförbrukning vid full effekt.

 

Värmepumpskillen har även serviceavtal som kan ingås.